Lunden 25 er et stort reguleringsprosjekt på Vollebekk/Bjerke i Oslo.

Prosjektet har et utviklings potensiale på 17.000 kvm bolig.

Området er planlagt utviklet som en del av Groruddalssatsningen, og planforslag for eiendommen er fremmet for Oslo kommune, med behandling 2015.

Eiendommen inneholder et lager-, produksjons- og kontorbygg som er utleiet, og som gir kontinuerlige inntekter til selskapet.